Press kit

Elevator Pitch (English)

Map Project has developed a smartphone App to make addresses available to everyone and everywhere! Addressing as a Service is a solution developed for organisations dependent on accurate addresses. The solution is free for individuals!

Boilerplate statement – English

“Behind the petrol station, take the street that leads to where the church once stood. Our house is on the right after the third mango tree. The door is grey”

4 billion people lack proper addresses and are not able to exercise their basic civil rights, get a bank account or have emergency services find them. Business opportunities are missed due to lack of community structure which results in ineffective use of scarce resources,  lower tax revenue and non-inclusive governance.

Our solution provides complete, precise and easy to use addresses for everyone and everywhere! For individuals it will always be free! For organisations we provide Addressing as a Service. Our solution simplifies communication around addresses, both in terms of supporting identification and effective location, and the fore increases efficiency, reduces costs  and assure a higher customer satisfaction. More people with accessible addresses will also increase market opportunities.

Map Project contributes to socio-economic development, safer and more inclusive cities, as well as the UN Sustainable Development Goals, with special focus on goals 8, 9, 10, 11, 16 and 17.

 

Hisspitch (Svenska)

Map Project har utvecklat en App för att ge alla tillgång till en adress oavsett var och hur de bor! Addressing as a Service är en tjänst utvecklad för organisationer beroende av exakta adresser. För individer är tjänsten gratis!

 

 Boilerplate statement – Swedish

“Bakom bensinstationen tar ni gatan som leder till där kyrkan en gång stod. Vårt hus ligger på höger sida efter det tredje mangoträdet. Dörren är grå”

4 miljarder människor saknar idag  adress och kan därför inte utöva sina grundläggande medborgerliga rättigheter, få ett bankkonto eller förklara för t. ex. räddningstjänst vart de skall åka. Affärsmöjligheter går förlorade på grund av att samhället saknar en fungerande struktur vilket leder till ineffektiv resursanvändning, missade skatteintäkter och ett icke-inkluderande samhälle. 

Vår lösning erbjuder fullständiga, exakta och lättanvända adresser till alla överallt! Tjänsten kommer alltid vara gratis för människor! För organisationer erbjuder vi Adressing as a Service. Vår tjänst effektiviserar all hantering som kräver identifikation och adress vilket kortar ledtider, sänker kostnader och bidrar till högre kundnöjdhet. När fler individer får tillgång till adresser vidgas också marknadsmöjligheterna.

Map Project bidrar till socioekonomisk utveckling, tryggare och mer inkluderande städer, samt bidrar till att nå FN:s hållbarhetsmål nr. 8, 9, 10, 11, 16 och 17.