Press kit

Boilerplate statement – English

4 Billion people (about half of the world’s population) are affected by inadequate addresses. Without an address people cannot access business and public services and enjoy their basic human and civil rights, organising and structuring society is difficult and business opportunities are missed. Map Project wants to make physical addresses available to everyone by leveraging new technologies. Currently a project, but will soon be a company.

Map Project team is passionate about improving basic address infrastructure to connect governments and businesses with underserved communities affected by inadequate addresses. We are based in Stockholm are supported by KTH -The Royal Institute of Technology, through the KTH Innovation pre-incubator. Map Project is also supported by a group of dedicated and experienced advisors. Read more about the team and advisors on www.mapproject.se/about/.  

 

Boilerplate statement – Swedish

4 miljarder människor (mer än hälften av världens befolkning) påverkas av bristfälliga adresser. Utan en adress är det svårt att få tillgång till samhällstjänster och åtnjuta sina grundläggande mänskliga och medborgerliga rättigheter. Det är svårt att organisera och strukturera samhället samtidigt som affärsmöjligheter går förlorade. Map Project drar nytta av den nya teknikens möjligheter för att göra fysiska adresser tillgängliga för alla. För tillfället är vi ett projekt, men kommer starta bolag inom kort.

Teamet bakom Map Project team brinner för att förbättra grundläggande adressinfrastruktur för att koppla ihop myndigheter och företag med samhällen som pga av bristfälliga adresser inte tidigare haft tillgång till viktiga produkter och tjänster. Vi är baserade i Stockholm och stöds av KTH – Kungliga Tekniska Högskolan genom KTH Innovations förinkubator. Map Project har också stöd av en grupp engagerade och erfarna rådgivare. Läs mer om team och rådgivare på www.mapproject.se/about/.