Press kit

Hisspitch (Svenska)

Map Project har utvecklat en App för att ge alla människor möjligheten att registrera en exakt, komplett och lättanvänd adress. Vi tycker att det är en medborgerlig rättighet att ha en adress. Tjänsten kommer alltid att vara gratis för individer. För företag och organisationer som är beroende av exakta adresser erbjuder vi tjänsten “Addressing as a Service”.

 

 Boilerplate statement – Swedish

Bakom bensinmacken, ta vägen som leder dit kyrkan en gång stod. Vårt hus ligger på höger sida, efter tredje mangoträdet och dörren är grå!

4 miljarder människor saknar idag  adress och kan därför inte utöva sina grundläggande medborgerliga rättigheter, få ett bankkonto eller förklara för t. ex. räddningstjänst vart de skall åka. Affärsmöjligheter går förlorade på grund av att samhället saknar en fungerande struktur vilket leder till ineffektiv resursanvändning, missade skatteintäkter och ett icke-inkluderande samhälle. 

Vår lösning erbjuder fullständiga, exakta och lättanvända adresser till alla överallt! Tjänsten kommer alltid vara gratis för människor! För organisationer erbjuder vi Adressing as a Service. Vår tjänst effektiviserar all hantering som kräver identifikation och adress vilket kortar ledtider, sänker kostnader och bidrar till högre kundnöjdhet. När fler individer får tillgång till adresser vidgas också marknadsmöjligheterna.

Map Project bidrar till socioekonomisk utveckling, tryggare och mer inkluderande städer, samt bidrar till att nå FN:s hållbarhetsmål nr. 8, 9, 10, 11, 16 och 17.